Ľudia

Obyvatelia Dominikánskej republiky sú známi svojou priateľskou pohostinnosťou a prirodzenosťou.

Ide o multikultúrnu krajinu s približne 10 miliónmi obyvateľov. Dve tretiny obyvateľov žijú v mestách. Asi tretina obyvateľstva je mladšia ako 14 rokov a 5% je starších ako 65 rokov. Viac ako polovica aktívneho obyvateľstva je zamestnaná vo verejnej službe a približne jedna tretina v poľnohospodárstve.

  • Magyar
  • Slovenčina
  • English

facebook dominican travel info twitter dominican travel info instagram dominican travel info youtube dominican travel info

Etikety