Parque Nacional del Este

Národný park je súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO a je jedným z najväčších v Karibiku. Priezračné vody, krásne koralové útesy na pobreží. Lagúny, prírodný bazén, štyri druhy morských korytnačiek, delfíny skákavé a množstvo tropických druhov rýb sú domovom tohto ohromného Národného praku. Okrem bohatej pôvodnej biodiverzity môžeme stretnúť niektoré zaujímavé živočíchy, ako je biely korunný holub […]

  • Magyar
  • Slovenčina
  • English

facebook dominican travel info twitter dominican travel info instagram dominican travel info youtube dominican travel info

Etikety